15 Feb 2013

Wy?cigowe s?u?by ratunkowe LittleBigPlanet przyb?d? na ratunek ju? w przysz?ym tygodniu!

LittleBigPlanet jest w niebezpiecze?stwie! Najwy?szy czas, aby s?u?by ratunkowe przyby?y na pomoc i uratowa?y sytuacj?!

W przysz?ym tygodniu wydany zostanie pakiet kostiumów s?u?b ratunkowych oraz pakiet gokartów ratunkowych dla LittleBigPlanet.

Emergency Services 16 10

Ju? dzi? zdob?d? t? odjazdow? tapet? z najwi?kszymi bohaterami LittleBigPlanet. Nie zapomnij te? zajrze? do nas w przysz?ym tygodniu – wtedy wydane zostan? wspomniane nowe kostiumy i gokarty!

16:10 Panoramiczny
4:3 Kwadratowy
1920x1080 PlayStation®3
960x544 PS Vita
640x960 Komórkowy
Baner z podpisem na forum