20 Mar 2013

Powiew wiosny na LittleBigPlanet

Mamy wiosn? i szmaciany ludek nie mo?e si? wprost doczeka?, aby zaczerpn?? ?wie?ego powietrza i zach?ysn?? si? pi?knem odradzaj?cej si? przyrody. Ptaszki ?piewaj?, a drzewa ton? w kwieciu! Wiosna to naprawd? jedna z czterech najbardziej lubianych pór roku na LittleBigPlanet!

Ju? w tym tygodniu udaj si? do sklepu i wybierz swój zestaw wiosennego twórcy BEZ DODATKOWYCH OP?AT do LittleBigPlanet 2. Po brzegi w nim obiektów, ozdób i naklejek, które pomog? ka?demu utalentowanemu twórcy tchn?? nieco wi?cej ?ycia w swoje dzie?a.