19 Sep 2012

LittleBigPlanet PS Vita jest ju? dost?pne!

W ko?cu! LittleBigPlanet PS Vita wreszcie tu jest! Mo?esz pobra? kopi? gry LittleBigPlanet PS Vita z Playstation Store lub uda? si? do swojego ulubionego sklepu, by kupi? tam b?yszcz?cy kr??ek. Gdy ju? zdob?dziesz gr?, mo?esz rusza? na pomoc Sackboyowi, walcz?cemu ze z?owrogim Lalkarzem, zamierzaj?cym pozbawi? rado?ci ca?e Omniwersum.

Poni?ej mo?esz zapozna? si? z pochwa?ami, jakimi w recenzjach obsypana zosta?a gra:

IGN – 9/10

„LittleBigPlanet PS Vita jest najlepsz? gr? z serii LittleBigPlanet. Zawiera wszystko, co tak bardzo spodoba?o wam si? w poprzednich cz??ciach, skompresowane do niewielkich rozmiarów gry, któr? mo?ecie cieszy? si? gdziekolwiek i kiedykolwiek. B?dzie si? dzia?o, gdy wersja na PS Vita trafi w r?ce fanów LittleBigPlanet. Playstation Vita ma równie? w planach darmowy sklep z aplikacjami”.

Polygon – 9/10

„LittleBigPlanet Vita jest jak na razie najlepsz? dost?pn? na Vit? gr?. To idealne po??czenie mi?dzy seri? a systemem. Zalety gry nie ko?cz? si? zaledwie na poziomie konceptualnym. Produkcja ta jest dopracowana, wci?gaj?ca i po prostu pi?kna. LittleBigPlanet Vita jest sukcesem w ka?dym calu”.

Joystiq – 4/5

„LittleBigPlanet Vita wprost kipi urokiem i inteligencj?. Cho? gra stanowi raczej ulepszenie znanej formu?y ni? znacz?cy prze?om, stanowi ona najpe?niejsz? realizacj? potencja?u zawartego w tym pomy?le. To jak do tej pory najlepsza produkcja [z serii LBP]”.

To nie koniec zabawy! LittleBigPlanet PS Vita zawiera wszystkie narz?dzia i dodatki, z których stworzyli?my najnowsz? przygod? Sackboya. Mo?esz je wykorzysta?, by tworzy? w?asne cudowne historie, gry i przygody, a nast?pnie dzieli? si? nimi z innymi.

LittleBigPlanet PS Vita to nieko?cz?cy si? ?wiat nowych gier, które tylko czekaj?, by je pobra?! Na co wi?c czekasz? Zakup swój egzemplarz ju? dzi?!

  
Tags: 
playstation ® vita