6 Nov 2012

LittleBigPlanet Karting jest dost?pna ju? teraz!

LittleBigPlanet Karting

Dobrze s?ysza?e?: LittleBigPlanet Karting jest dost?pna ju? teraz! Wszyscy w United Front Games i Sony San Diego Studio ci??ko pracowali?my nad t? gr? przez prawie dwa lata, wi?c jeste?my bardzo podekscytowani tym, ?e wreszcie zobaczymy, jak nasi fani dostan? do r?k now? przygod? Sackboy'a.

Do LittleBigPlanet Karting, przybyli z bardzo daleka go?cie w gokartach, znani jako Zgraja, aby znale?? i ukra?? najbardziej cenne nagrody ?wiata rzemios?a. Teraz twoja kolej, by wskoczy? do gokartu, wygoni? naje?d?ców z innego ?wiata i odzyska? na dobre ?wiat rzemios?a!

Zanim jednak zasi?dziesz za kó?kiem, chcemy da? ci nowy strój! :)

Koszulka pierwszego tygodnia

?adna gra LittleBigPlanet nie jest kompletna bez rzadkiej koszulki z pierwszego tygodnia! Maj?c w my?lach LittleBigPlanet Karting, wybrali?my co?, co pokazuje kanadyjskie pochodzenie gry.

LittleBigPlanet Karting - Week One Rare Jersey

Koszulka zaprojektowana przez kanadyjskiego dewelopera Karting, United Front Games, b?dzie dost?pna od 6 listopada tylko przez tydzie?, a wi?c nie zapomnij zgarn?? swojej zanim okazja umknie ci sprzed nosa!

Wspaniale! Gdzie mog? j? dosta??

LittleBigPlanet Karting jest dost?pne u wielu dostawców, zale?nie od twojego regionu. Aby uzyska? wi?cej informacji, popatrz na oficjaln? stron? gry.

Tags: 
littlebigplanet™ karting
share
community
play
create