27 Feb 2013

LittleBigPlanet 2: Edycja LittleBigPlanet 2 z dodatkami jest ju? dost?pna

Do wszystkich nowicjuszy!

Chcesz wej?? prosto do ?wiata LittleBigPlanet, ale nie wiesz, gdzie zacz???

W takim razie, w tym tygodniu mamy dla ciebie co? wyj?tkowego: edycj? LittleBigPlanet 2 z dodatkami!

Lbp 2 Ee 3 D Pack Pegi Uk

LittleBigPlanet 2

Pakiet pe?en prezentów! Pe?na gra i wszystkie narz?dzia, których potrzebujesz do stworzenia w?asnych poziomów i podzielenia si? nimi z innymi graczami. Rozpocznij swoj? podró? na LittleBigPlanet i po??cz si?y z Sackboyem, aby ocali? Omniwersum przed Negativitronem!

3 dodatkowe pakiety poziomów

Trzy najpopularniejsze pakiety poziomów, pe?ne nowych kostiumów i narz?dzi, dzi?ki którym mo?esz kontynuowa? swoj? podró? w ?wiecie Rzemios?a i bra? udzia? w nowych przygodach:

Dodatkowe kostiumy

Edycja LittleBigPlanet2 z dodatkami zawiera kostiumy, które pomog? ci rozpocz?? tworzenie wspania?ej kolekcji, w której znajd? si? ubrania z pakietów kostiumów:

Dzi?ki tym zestawom dodatkowych kostiumów twój Sackboy lub twoja Sackgirl zawsze b?d? mieli si? w co ubra?, wychodz?c na wybieg w Imagisferze. Ju? nie powiesz, ?e nie masz co na siebie w?o?y?! ALE TO NIE WSZYSTKO!

Ponad 7,5 miliona poziomów u?ytkowników, a liczba ta wci?? ro?nie!

Na LittleBigPlanet podró? nigdy si? nie ko?czy. Ju? ponad 7,5 MILIONA poziomów czeka na ciebie! Codziennie powstaj? tysi?ce nowych! Nie?le, prawda? Kto wie – mo?e to w?a?nie twoje poziomy i dzie?a jako nast?pne trafi? do LittleBigPlanet.

Join The Community

Nigdy nie jest za pó?no, by do??czy? do naszej ci?gle powi?kszaj?cej si? spo?eczno?ci graczy i twórców, wi?c ju? dzi? kup edycj? LittleBigPlanet 2 z dodatkami. Nawet nie zauwa?ysz, jak zaczniesz p?ywa? wokó? wysp pe?nych pomys?ów!

Tak wi?c na pok?ad, towarzysze! Pop?y?my na koniec ?wiata... a potem jeszcze troch? dalej!