20 Feb 2013

Pakiety s?u?b ratunkowych – dost?pne ju? teraz

Pakiet kostiumów s?u?b ratunkowych ju? teraz dost?pny jest w sklepie, wi?c nie zwlekaj i jeszcze dzi? odziej swojego Sackboya w odpowiedni mundur, który otworzy mu drzwi do wielkiej kariery w roli policjanta, stra?aka, ratownika medycznego lub pracownika ratownictwa wodnego.

Emergency Services Pack Header

To jeszcze nie wszystko – ka?dy cz?onek dru?yny naszych bohaterów b?dzie potrzebowa? pojazdu, który umo?liwi mu wykonywanie codziennych obowi?zków. W?a?nie dlatego wydajemy nowe pakiety gokartów ratunkowych dla gry LittleBigPlanet Karting.

Emergency Services Karts Pack Header

Zajrzyj do naszego katalogu dodatków do gry i dowiedz si? wi?cej o tym, co znajdziesz w naszych nowych pakietach.