8 Mar 2013

Wyzwanie wynalazkowe! Transporter bomb!

Contraption Challenge Logo

Rozpocz??o si? wyzwanie wynalazkowe 18 w LittleBigPlanet 2! Tym razem polega ono na skonstruowaniu urz?dzenia, którego zadaniem b?dzie przeniesienie bomby mog?cej w ka?dej chwili wybuchn?? przez tor naje?ony trudnymi przeszkodami… Oczywi?cie bomba ma w tym czasie nie eksplodowa?!

undefined

Pi?tka finalistów otrzyma nowy pakiet kostiumów s?u?b ratunkowych, pakiet gokartów ratunkowych i czapk? LittleBigPlanet.

Dodatkowo zwyci?zca zyska tak?e niezwykle trudn? do zdobycia nagrod? w postaci rzadkiej korony oraz odznak? zwyci?zcy wyzwania wynalazkowego widoczn? w grze.

Cc18 Prizes

Có? za wspania?y worek z nagrodami tutaj czeka! Dostan? go najbardziej kreatywni wielbiciele Sackboya spo?ród was!

Wejd?cie na forum LittleBigPlanet lub Rocket Cheetah , aby pozna? wszystkie szczegó?y dotycz?ce udzia?u w najnowszym wyzwaniu wynalazkowym!

Macie czas do 31 marca, aby nades?a? swoje urz?dzenia, wi?c czym pr?dzej zacznijcie tworzy?! Powodzenia!