5 Mar 2013

Big Daddy przybywa do LittleBigPlanet

D?ugo wyczekiwany minipakiet BioShock, który pocz?tkowo stanowi? dodatek do zamówienia przedpremierowego LittleBigPlanet PS Vita, ju? w tym tygodniu b?dzie dost?pny dla wszystkich w Store! W tym wspania?ym pakiecie znajdziecie legendarne postaci Big Daddy oraz Little Sister z BioShock, które pocz?tkowo nale?a?y do naszej oferty w zamówieniu przedpremierowym.

undefined

Jednak to nie wszystko! Jeste?my oddanymi fanami BioShock. Dlatego dodajemy zupe?nie nowy zestaw naklejek promocyjnych z okazji wydania minipakietu BioShock.

Bioshock Pack Stickers

Je?li ju? posiadasz minipakiet Bio Shock z oferty zamówienia przedpremierowego LittleBigPlanet PS Vita, absolutnie nie masz si? czym martwi? – pami?tamy tak?e o tobie! Mo?e usz?o to twojej uwadze, ale masz ju? nasze nowe naklejki promocyjne.

Przy okazji wydania aktualizacji gry 1.21 podst?pnie podrzucili?my je do Popitów tych z was, którzy ju? wcze?niej mieli minipakiet BioShock – mamy nadziej?, ?e to mi?a niespodzianka!